Määräala metsätilasta 6-tien varressa Vinskassa. Hyvät rehevät maapohjat, pääosin kangasmaata. Metsät hyvässä kasvuvaiheessa.  Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää sekä taimikkoa. Koivuvaltaista puustoa noin 3256 m3

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vinskan yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vinskan yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 848-410-876-1 Tuohkonlampi