Harrastajan metsäpalsta hyvillä tieyhteyksillä.

Toholammin Lamussa MÄNTYMÄKI 71:34 -niminen metsätila, jonka pinta-ala on 16,5 ha. Tila sijaitsee erinomaisten tieyhteyksien varressa, Toholampi - Sievi maantien varressa. Metsäautotie ja ns. vanha maantie kulkevat tilan läpi (hyvät varastopaikat!). Metsäalasta yli puolet on nuorta (02) ja varttunutta (03) kasvatusmetsää. Kuviot 8 ja 11 ovat hyviä harvennushakkuukohteita, joista kertyy myytävää ainespuuta. Kuviot 10, 14 ja 16  ovat myös hoitoharvennuskohteita, joista kertymä on polttopuuta (osittain ainespuutakin). Taimikko on pääosin varttunutta, noin 6 metrin pituista, kuitupuukokoon tulossa olevaa. Sopiva kohde erityisesti omatoimiselle metsänostajalle!Tila rajoittuu luoteiskulmastaan Väärälampi -nimiseen metsälampeen, jonne komeat maisemanäkymät Lamunkylän puoleiselta mäeltä.
 Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole