Toholammin Lamussa (Koiraharju/Saarijärvi) 7,2 ha metsäpalsta. (Erillinen määräalapalsta tilasta 849-401-24-107). Kohde on pääosin ojitettua turvemaata, jossa nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Paikoin varsin hyväkasvuista puustoa, jota saa käsitellä harvennushakkuin (ainespuuta ja polttopuurankaa). Tie/kulkuoikeus merkitty karttaan Saarijärvelle menevältä metsäautotieltä.
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa sekä tilan rajalla opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts.tieoikeuskartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Pinta-alan mukainen osuus.