Reheväpohjainen metsäpalsta kylätien varressa.

Toholammin Parhialassa 8,8 ha määräalapalsta tilasta RAJALA 282:0. Palsta rajoittuu Juoppokankaan tiehen noin 300 m matkalta. Maapohjat reheviä (valtaosa MT mustikkatyyppiä). Puustot ovat pääosin kuusivaltaisia. Kuviot 14.1, 14.2, 15 ja 19.1 ovat järeytymässä olevia kasvatusmetsiä, kuviot 14, 19 ja 20 ovat mahdollisia tukkipuustoisia päätehakkuukohteita. Taimikot ovat kookkaita (4-5 m pituisia) ja hyväkuntoisia. Tienvarressa sijaitsee Parhialan vesiyhtymän kaivo ja palsta kuuluu pohjavedenoton suoja-alueeseen. 
Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Kylätien varressa on kaivo. Pohjavedenoton suoja-alueella voi harjoittaa metsätaloutta, mutta asettaa rajoitteita mm. mahdollisiin ojituksiin ja lannoituksiin.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät kantatilalle.