Metsätila kahdessa eri palstassa - Hongistonoja ja Tiilikkala.
Voidaan myydä myös erillisinä kohteina.

PALOPELTO 12:69 -niminen metsätila, jonka pinta-ala on 25,4 ha. Tila on kahdessa erillisessä palstassa.
Tiilikkalassa oleva metsäpalsta on pinta-alaltaan 17,5 ha. Palstalla on hyvin kasvussa olevaa metsää. Puuston määrä 1830 m3. Nuoren metsän hoitokohteet pääosin tehty, kasvatusmetsissä harvennushakkuukohteita 7,5 ha ja uudistuskypsää metsää 3,1 ha. Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltit.
Hongistonojan varressa oleva palsta on puustoinen (yli 850 m3) ja lähes luonnontilainen. Kohdekuvista 10 viimeistä on Hongistonojan palstalta. Hyvä erämetsäkohde, jossa monipuolista ja varttunutta havu/lehtisekapuu -metsää luonnonpuron varressa. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. tieoikeuskartat

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 849-401-878-14 HIEKKAPALSTAT Osuus: 0,010257 / 25,479400 2) Yhteinen maa-alue 849-401-878-51 HIEKKAPALSTAT Osuus: 0,010257 / 25,479400 3) Yhteinen vesialue 849-876-1-0 VESIALUEET Osuus: 0,010257 / 25,479400