Peltoa 11,6 ha ja metsää 2,2 ha
Toholammin keskustan läheisyydessä.

Toholammin keskustaajaman lähellä noin 13,8 ha kokonaisuus. Kohteesta on metsämaata noin 2,2 ha ja 11,6 ha peltoa. Pellot ovat EU-tukikelpoisia. JOENTAKA -palsta (1,91 ha) on salaojitettua, muut avo-ojissa. Pellot ovat olleet vuokralla ja vuokrasopimus päättyi 31.12.2021. Metsämaasta 0,8 ha on varttunutta kasvatusmetsää ja 1,3 ha hakattua aluetta, jossa pitää suorittaa metsänuudistamistyö. 
Tarjouksen voi tehdä myös kohdepaikoista erikseen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriotteet.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriotteet. Kuviot 411,1 ja 412,1 (noin 1,3 ha) metsänuudistamistyö siirtyy ostajalle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilassa 849-401-37-16 olevat osuudet yhteisiin siirtyvät kaupan mukana, muissa kohteissa (määräalat) olevat osuudet jäävät myyjälle.