Rehevä 8,3 ha metsäpalsta Toholampi/Raikonharju

Toholammin Purontaka, Raikoharjulla 8,3 ha metsäpalsta. Metsäautotie menee kahdesta kohtaa palstan läpi. Metsämaat ovat pääosin reheviä MT (mustikkatyypin) maapohjia. Puustoissa löytyy kaikenikäisiä metsiköitä taimikoista päätehakkuuikäisiin saakka. Palstalla voi tehdä heti harvennus- ja päätehakkuuta, ja myös polttorankapuuta löytyy. Taimikot ovat hyvässä kasvussa ja niissä voi tehdä taimikonhoidot (osa kmr-tukikelpoisia).
Palstan rajat merkitty metsäteiden varresta oranssilla Metsätilat -nauhalla ja opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan mukainen osuus 1) Yhteinen maa-alue 849-401-878-14 HIEKKAPALSTAT Osuus: 0,080440 / 25,479400 2) Yhteinen maa-alue 849-401-878-45 VENEVALKAMA Osuus: 0,080445 / 0,583300 3) Yhteinen maa-alue 849-401-878-46 MUTA- JA SAVIPAIKKA Osuus: 0,080445 / 0,583300 4) Yhteinen maa-alue 849-401-878-51 HIEKKAPALSTAT Osuus: 0,080440 / 25,479400 5) Yhteinen vesialue 849-876-1-0 VESIALUEET Osuus: 0,080440 / 25,479400