Reheväpohjainen metsätila hyvällä sijainnilla.

Toivakassa osoitteessa Huhtapurontie 171 sijaitseva 20,35 hehtaarin metsätila kahdessa erillisessä palstassa. Tilalla on vanhan asuintilan arvottomat ja purkukuntoiset rakennukset.

Tilan maapojat ovat hyväkasvuiset. Pinta-alasta lähes 90 % on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta ja sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Loppu on kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on vain 0,7 hehtaaria.

Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 1300 m3, josta tukkipuuston osuus noin 33 %. Heti hakattavaa puustoa tilalla on metsänhoitosuositusten mukaan vajaat 200 m3 ja nykypuuston laskennallinen kasvu tilalla on noin 4,9 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta pääosa on hoidettua hyvässä arvokasvussa olevaa kasvatusmetsää. Taimikoita tilalla on 42 % pinta-alasta. Kuviolla 13 ja 13,1 yhteensä 4,6 hehtaarin alalla on keskeneräinen taimikonhoito, jonka toteuttaa Päijänteen Metsänhoitoyhdistys vielä myyjän lukuun. Lisäksi aukeaksi (AO) luokiteltua entistä peltoa on 0,7 hehtaaria (kuviot 18 ja 19).

Tieyhteys on hyvä, mutta erilliselle pienemmälle palstalle oleva tie on vesakoitunut ja tieltä palstalle on noin 100 metriä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 9.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Valtiolla oikeus kuljettaa puita kiinteistöllä (ks. kiinteistörekisteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksua ei ole kannettu.

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta