Torniossa kahden tilan kokonaisuus, joka koostuu seuraavista tiloista:

Mäkinen 851-410-15-140:
- Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 9,842 ha. 
- Tila on kahdessa palstassa, jotka sijaitsevat noin 10 km etäisyydellä keskustasta Savikuja tilan yhteydessä.
- Tila on kokonaan metsämaata ja suurimmaksi osaksi kivennäismaita. Pinta-alasta T2-taimikoita 2,1 ha, nuorta kasvatusmetsää 1,9 ha, varttunutta kasvatusmetsää 1,8 ha ja uudistuskypsää metsää 3,9 ha.
- Ravinteikkaat maapohjat, sillä pinta-alasta suurin osa tuoreita kasvupaikkoja.

Savikuja 851-410-15-141:
- Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 19,398 ha.
- Tila on neljässä palstasta. Yksi palsta sijaitsee kunnan pohjois puolella Varajärvellä. Kolme muuta palstaa noin 10 km etäisyydellä keskustasta Mäkisen tilan palstojen yhteydessä.
- Pinta-alasta metsämaata 3,2 ha, josta nuorta kasvatusmetsää 0,5 ha, varttunutta kasvatusmetsää 1,9 ha ja uudistuskypsää metsää 0,8 ha. Loput kitu- ja joutomaata.
- Pohjoisin palsta on osittain merkitty FSC-sertifioinnin korkean suojeluarvon alueeksi eli HCV alueeksi. Tieto perustuu paikkatietoon ja kaukokartoitukseen, eikä suojeluarvoja ei ole selvitetty maastossa. Jos suojeluarvoja löytyy,  ne pitääottaa huomioon metsän käsittelyssä. (Alue suurimmaksi osaksi joutomaata).

Tilalla metsästysvuokrasopimus Alatornion Metsästysseura ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 7.3.2021 klo 23:59

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavassa alueet ovat maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaavamerkintä: Haluamme että alueita käytetään pääasiassa maa- ja metsätaloustuotantoon. Siksi määräämme, että alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen asuntorakentaminen. Rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään hehtaari. Peltoalueelle on sallittua vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa aukeilla alueilla jo olevien tilakeskusten yhteyteen tai pellon vaihettumisvyöhykkeeseen.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Tilat ovat osakkaana Marjaluodontiessä, jonka vuosittaiset maksut ovat olleet noin 30€/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin siirtyvät mukana.