Tornion Ylivojakkalassa 17,943 ha metsätila

Tila hyvällä saavutettavuudella, metsäautotie kulkee tilan rajalla ja läpi tilan itäpäässä. Metsänhoitoyhdistyksen 8.9.2021 laatiman arvion mukainen pinta-ala 17 ha, kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 17,943 ha, kartalta mitattuna arvion mukainen pinta-ala lähempänä todellista pinta-alaa. Arvion pinta-alasta metsämaata 16,7 ha ja kitumaata 0,3 ha. Metsämaasta nuorta kasvatusmetsikköä 5,2 ha ja varttunutta kasvatusmetsikköä 11,5 ha. Ainespuuta yhteensä 1517 m3

Tilalla metsästysvuokrasopimus Vojakkalan Erä ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 27.10.2021 klo 23:59.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset