Tornion Alavojakkalan kylässä runsaspuustoinen 124,9ha metsätila.

Metsämaata 100,8ha ja kokonaispuusto 10 950m3. Puusto on suurimmaksi osaksi varttuneissa kasvatusmetsissä (79,4ha) ja uudistuskypsissä metsissä (9,3ha). Varttuneissa kasvutusmetsissä keskimääräinen puuston määrä on 118m3/ha. Uudistuskypsissä metsissä keskimääräinen puuston määrä 116m3/ha. Taimikoita on 5,5ha, nuoria kasvatusmetsiä 0,6ha ja eri-ikäisrakenteista metsää 3,7ha. 

Hyvät kasvupaikat, sillä metsämaan pinta-alasta 29% on lehtomaista kangasta tai vastaavaa turvemaata, tuoretta 48%, kuivahkoa 18% ja kuivia 5%.

Tilalle on tehty kunnostusojitus vuonna 2007-2008. Samassa yhteydessä on tehty penkkatiet, jotka lähtevät molemmille puolille palstaa ajotiestä. 

Tila on osakkaana kahdessa tiekunnassa, Mustakummun ja Taskunmaan metsätiessä. Taskunmaantie on hiljattain kunnostettu. Mustakummuntiessä on kunnostus meneillään, josta tälle tilalle tulee maksettavaa noin 200€+alv.

Metsästysvuokrasopimus on tehty Vojakkalan Erä ry:n kanssa. 

Tila-arvion pinta-ala 119,4ha - kiinteistörekisteriotteen pinta-ala 124,9ha.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 25.11.2020 klo 23:59.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Maa- ja metsätalousvaltainen alue. "Haluamme että alueita käytetään pääasiassa maa- ja metsätaloustuotantoon. Siksi määräämme, että alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen asuntorakentaminen. Rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään hehtaari. Peltoalueelle on sallittua vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa aukeilla alueilla jo olevien tilakeskusten yhteyteen tai pellon vaihettumisvyöhykkeeseen."

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen tieoikeus ja voima- ja tiedonsiirtolinja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistö on osakkaana Taskunmaan ja Mustakummuntiessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 851-411-876-1 Alavojakkalan jakokunnan vedet. Osuuden suuruus: 0,039300 / 8,541700. 2) Yhteinen maa-alue 851-411-878-10 Alavojakkalan jakokunta. Osuuden suuruus: 0,039307 / 8,545600.