ETELÄ-TUUSNIEMI - KOSULA.  Kaksi puustoista ja hyvin hoidettua metsäpalstaa. Pinta-ala yhteensä n. 22.5 ha.

 

METSÄ SELVIÄÄ MUITA PAREMMIN

Vallitsevassa ajassa ja tilanteessa on monella sektorilla vaikeaa ja ulospääsy normaaliin rytmiin ei kaikilta välttämättä onnistu. Metsä – vakaa kuin ikihonka – selviää ajan kriisistä monia muita aloja huomattavasti paremmin, toteaa Pellervon Taloustutkimus PTT (Metsälehti 9.4.20). Tämä korostuu etenkin nyt, kun vähääkään tuottavien sijoituskohteiden valikoima on lähes olematon. Näin on aina ollut epävarmuuden jälkeen ja tulee olemaan, vaikka markkinahäiriöt eivät olekaan suotavia. Nyt on oiva hetki valmistautua tulevaan ja sijoittaa omiin metsiin, joissa hakkuumahdollisuuksia on heti ja tulevaisuudessa. Ja tulevaisuuden kasvun varmistaa aktiivinen, mielekäs ja fyysistä kuntoa ylläpitävät hoitotyöt – puhumattakaan tunteesta - saappaan alla on oma metsämaa.

 

PERÄLÄ 1:38 – TILA KOMEISSA VAARAMAISEMISSA (11.1 + 2.6 ha)

Tila Mienanmäellä kylän läheisyydessä. Mäeltä (205 m merenpinnasta, Puijo 232m) on komeat maisemat yli metsien ja järvien. Rehevä ja hyväkasvuinen maapohja. Hyvin hoidettu metsä ja kantavat maapohjat. Hakkuut onnistuvat kesäaikaankin. Tila on kahdessa osassa, josta varsinaista metsämaata on Mienanmäellä 11.1 ha. Luostaritien läheisyydessä ja paikallistien varressa on sileää, hoidettua ja kivetöntä peltoa 1.3 ha. Pelto on ”vuokrattu” kunnossapitoa vastaan, josta on vuosittain korjattu kaksi tuorerehusatoa. Lisäksi tilalla on 1.3 ha vanhaa peltopohjaa, joka on laikutettu luontaista (koivu) uudistamista varten. Hellaklapeja pellosta pesään. Sileän pelto-osuuden voi ottaa heti käyttöön – laitumeksi, puutarhaviljelyyn tai metsittää. Tilalle on hyvä tie. Omistajavaihdosten vuoksi tiekunta on päivitettävä

Lehtomaista kangasta 12 hehtaaria. Taimikot ja muu metsä hoidettu erinomaisesti. Heti hakattavaa harvennusta 3,2 ha, noin 200 m3. Kuvio 4 on uudistus hakattavissa, mutta kasvaa vielä hyvin. Harvennusten jälkeen kannattaa tehdä terveyslannoitus. Rajat ovat selvät!

 

SUURIAHO 2:63 – NÄPPÄRÄ TIENVARSITILA (8.735 ha)

Kyläkeskuksen läheisyydessä oleva 8.735 hehtaarin tienvarsitila, joka rajoittuu noin 550 metrin matkalla Joutenmäen paikallistiehen. Hyvin hoidettu tie ja osaava hoitokunta. Hoidettu täyspuustoinen palsta ja hyväkasvuinen kantava maapohja, joka sallii hakkuut kesäaikaankin. Helppo korjuukohde, jolla on aina hyvä kysyntä ja tukin hinta kohdallaan. Hyödynnä sijainti ja markkinatilanne. Tilalla on noin 0.8 ha sileää kivetöntä peltoa, joka on ”vuokrattu” kunnossapitoa vastaan. Pellosta on korjattu kaksi tuorerehusatoa vuosittain. Pellon voit ottaa omaan käyttöösi välittömästi esimerkiksi laitumeksi hevoselle tai lampaille. Pellon vieressä on (naapurin puolella) on virtaava lähde, johon tilalla on käyttöoikeus (rasite naapurille). Ennen käyttöä lähde on syytä puhdistaa.

Lehtomaista kangasta 6,1 hehtaaria ja tuoretta kangasta 1,7 hehtaaria. Päätehakkuu mahdollisuutta 2,2 hehtaaria (kuviot 9 ja 11), mutta voi myös kasvattaa, koska ovat hyvässä kasvukunnossa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Hyväksymis-/vahvistamispvm: 1.6.2004

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitus

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Ympäristötukisopimus päättymispvm: 26.2.2024

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 857-876-10-0 Kosulan osakaskunta