Tuusniemen Ohtaanniemellä Kaavinjärveen rajoittuva metsätila. Kuvia ja esittelyvideo lisätty. 

Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 46,87 ha. Metsämaasta lehtomaista kangasta on 6,4 ha, tuoretta kangasta 32,3 ha ja kuivahkoa kangasta 7 ha. Reilu hehtaari maa-alasta tietä/sähkölinjaa. Kokonaispuusto noin 6800 kuutiota, josta tukin osuus vajaa puolet ( noin 46 %).

Kuvioilla 6 ja 9 sekä kuviolla 36 (puron varsi noin 0,7 ha) on ollut ympäristötukisopimus, joka on päättynyt 2020 (rajaus näkyy sinisellä maalilla puiden rungoissa). Kuvioilla metsälakipurot, joita ympäristötuki on koskenut. Kuvioiden puusto on mukana kokonaispuusto määrässä.

 

Kuvioilla 1, 2, 13 ja 14 on keskeneräinen puukauppa (harvennusta). Puusto esitetty harvennuksen jälkeiseen tilaan Tapion hyvän metsänhoitosuositusten mukaisten harvennusmallien mukaan (harvennus poistuma EI ole mukana kokonaispuustossa). Korjuuaika päättyy 15.6.2022, mutta todennäköisin korjuuaika tuleva kesä.

 

Metsänhoidollisesti hakattavissa lähivuosina noin 1500 kuutiota, josta uudistushakkuuta vajaa 900 kuutiota. Lähivuosien taimikonhoito tarvetta kuvioilla 10, 18, 22 ja 26 (kuviot kertaalleen raivattu).

 

Kaksi rantatonttia Kaavinjärven rannalla.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaksi tonttia Kaavinjärven rannalla.

Rasitteet ja rajoitukset On
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On