Metsäpalsta Tuusniemen Enonsalolla

Hyvän tie yhteyden varressa oleva metsätila. Lehtomaista kangasta 5,5 hehtaaria ja tuoretta kangasta 6,3 hehtaaria. Kokonaispuusto reilu tuhat kuutiota. Heti hakattavissa päätehakkuuta1,6 hehtaaria (noin 450 kuutiota), jota voi vielä kasvattaa mikäli haluaa. Uudistamatonta alaa kaksi hehtaaria (kuvio 8). Raivaustarvetta kuviolla 1.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On