Hyvin hoidettu, hyvällä kehitysluokka jakaumalla oleva neljän metsätilan kokonaisuus Tuusniemellä.

Yhteispinta-ala kiinteistörekisteriotteiden mukaan 48,484 ha. Metsäpinta-ala noin 46,8 hehtaaria, josta lehtomaisen kankaan/vastaavan suon osuus noin 15,3 hehtaaria, tuoretta kangasta/vastaavan suon osuus noin 25,6 hehtaaria, kuivahkoa kangasta/vastaava suota noin 5,9 hehtaaria ja loput kitu/joutomaata. Kokonaispuusto noin 7140 kuutiota ( 152 m3/ha ), josta tukin osuus noin 3300 kuutiota (46,2%). Taimikot hoidettu erittäin hyvin. Metsänhoidollisesti hakattavissa noin 1650 kuutiota, josta päätehakkuun osuus noin 1500 kuutiota. Kaisankulmalla, Harjunpää ja Lapinkorpi tiloilla tuulenkaatoja, joiden pois korjaamisesta sovittu.

Kaisankulma tilaa rasittaa moottorikelkkareitti (leveys 6 metriä) ja malminetsintä oikeus (päättyy 21.4.2024).

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitteet selviävät kiinteistörekisteri otteista. Kaisankulma tilalla malminetsintä oikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On