Tuusniemen keskustan läheisyydessä hyvin hoidettu metsätila.

Hyvillä kasvupohjilla oleva hoidettu metsätila myynnissä, kokonaispinta-ala kiinteistörekisteriotteen mukaaan 41,44 hehtaaria. Lehtomaista kangasta 26 ha, tuoretta kangasta 10,7 ha ja kuivahkoa kangasta 2,9 ha. Kokonaispuusto noin 6200 m3, josta tukkia reilu 2800 m3. Laskennallinen kasvu 5,9 m3/ha/vuosi. Hakattavissa noin 3400 m3, josta uudistushakkuiden osuus noin 3000 m3.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja ja moottorikelkkareitti. Tieoikeus Sahinoja tilalle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On