Hyvä sijoituskohde

Kolmikannan metsäautotien varrella oleva tila. Tie on perusparannettu joitakin vuosia sitten. Tilan  metsämaasoiden ojitukset ovat kunnossa. Metsät ovat pääasiassa hyvässä kasvussa olevia nuoriakasvatusmetsiä. Kuviot 8 ja 9 on lannoitettu kasvatuslannoitteella vuonna 2018. Ainespuunmäärä on noin 1900 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole