Yhdessä palstassa oleva tila. Maapohjiltaan tila on ojitettua turvemaata. Metsät ovat pääsääntöisesti mäntyvaltaisia nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Ainespuun määrä on  noin 1200 m3, josta tukkia on noin 60 m3. Tilalla on kaksi uudistamatonta metsikkäkuviota.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnitysrasitteista vapaana. Tila on ulosmitattu. Raahenseudun ulosottovirasto.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole