Puustoinen metsätila hyvän tien varressa

Ulvilassa hyvän metsäautotien varressa mukavan kokoinen 7 hehtaarin palsta. Tilalla on runsaasti puuta, heti hakattavaa uudistuskypsää metsää on 1,4 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 3,2 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 1,1 hehtaaria ja loppuosa 1,3 hehtaaria on voimalinjaa ja tietä. Harvennustarvetta on kasvatusmetsäkuvioilla. Pohja on hyvin kasvavaa mustikkamaata. Metsäautotie on kahdella rajalla, joten palstalle pääsee helposti hoito- ja hakkuutöihin. 

Tarjoukset välittäjälle 25.5.21 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 609-410-876-1 Kokemäenjoki ja Yhteinen vesialue 886-403-876-2 Palojärvi