Metsätila sijaitsee Ulvilassa Kosken kylässä Hampusten tien varressa. Taimikkovaltaisella tilalla on myös uudistuskypsää kuusikkoa 1,3 hehtaaria. Hyvä kohde omatoimiselle metsänomistajalle!

Ulvilan Kosken kylässä Hampustentien varressa sijaitseva metsätila. Tilalla on taimikonhoitarpeessa olevaa kuusentaimikkoa noin 8 hehtaaria. Osalla taimikoista on vielä ylispuustoa päällä. Uudituskypsää metsää on 1,3 hehtaaria. Puuston määrä tilalla on noin 300 kiintokkuutiota ja puuston arvo on noin 15.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 16.500,- euroa. Hyvä kohde omatoimiselle metsänomistajalle!

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistönvälittäjälle 19.12.2021 klo 18.00 mennessä. 

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritilojen tieoikeudet ja Hampustentien yksityistie rasittavat tilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Eläkeoikeus jo kuolleelle henkilölle. Oikeus haetaan poistettavaksi myyjän toimesta.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen 886-421-876-2