Todella runsaspuustoinen metsätila, jolla tie keskelle tilaa.

Erittäin puustoinen tila, jossa paljon hakkuumahdollisuuksia. Kasvatusmetsät odottavat harvennushakkuita ja päätehakkuupuustoja voi uudistaa kun siltä tuntuu. Hyvin vähän nuoria puustoja.

Lähes 80 % pinta-alasta tuoretta kangasta tai parempaa ja loppu kuivahkoa kangasta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rautatien suoja-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lintulantieltä lähtevän tien haara tulee tilalle ja jatkuu keskelle tilaa. Katso kartta. Tiemaksu 2021: 113 euroa.

Osuus yhteisiin Ei ole