Yhtenäinen taimikkovaltainen metsätila Urjalan aseman seudulla. Mukana myös 2,67 hehtaarin peltolohkot.

Noin 12,2 hehtaaria metsää ja 2,67 hehtaaria tukikelpoista peltoa. Pinta-alasta 9,7 hehtaaria taimikoita. Tulevaisuuden kohde.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila on yleiskaavan alueella. Maa- ja metsätalousaluetta ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. Ei vaikuta maa- ja metsätalouskäyttöön.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole