Utajärven kk:ltä n. 10,8 km Holappa I peruskorjatun metsäautotien varressa Kivijärven rantaan länsipäästään( n.100 m) rajoittuva 56,9 hehtaarin metsäkiinteistö. Helppopääsyinen kohde, jossa pääosin kasvuisia taimikoita ja kasvatusmetsiä. Metsät hoidettu tuottavaan arvokasvuvaiheeseen ja kiinteistö tarjoaa myös monikäyttömahdollisuuksia mm. metsästyksen, kalastuksen  ja marjastuksen puitteissa. Puustoa n.1791 m3 ja hakkuumahdollisuus n.200 m3. Tuottava ja monipuolinen sijoituskohde.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet Laitasaaren jakokunnan yhteisiin vesialueisiin.