Runsaspuustoinen metsätila n. 40 km Utajärven kk:ltä Särkijärvellä pikitien ja Särkijoen varsilla. Pääosin kohteessa  kasvatus- ja uudiskypsiä metsiä tuoreen kankaan kasvupohjilla. Parhaassa arvokasvu- ja tuottovaiheessa olevia kesäkorjuukelpoisia helposti saavutettavia metsiä, joissa puustoa n. 4315 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 2150 m3 sekä hyvät mahdollisuudet metsävähennyksen(60 % hankintahinnasta) kautta saataviin verohyötyihin. Kohteessa myös entisen maatilan / rakennuspaikan(vanha hirsirakennus purkukuntoisine piharakennuksineen, jossa sähkö- ja vesiliittymä) kesantopeltoineen(n. 1.7 ha), Juorkunan Erä metsästysseurueeseen pääsymahdollisuuden ja vesistöön (Särkijoen rantaa n. 1,15 km)  rajautumisen sekä monikäyttömahdollisuuksien kautta saatavia lisähyötyjä tai kehittämisaktiviteetteja. Kohteen rantarakentamisoikeuden selvitys käynnissä ja tietoa lisätään esitteelle sen tarkennuttua. Myyntiesitteen liitteenä on drone-lentovideo kohteesta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Poikkeamisluvalla kantatilalla on rantarakentamisoikeutta käyttämättä

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteen osalta on saatava osalle myyjistä dvv:n kautta myyntilupa, jonka hakeminen ja käsittely kestää kuukauden tai pari sekä ostajan on varauduttava tarjousken tehdessään odottamaan sen saaminen ennen kiinteistökaupan tekoa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti