Metsätiestön varressa 28,8 hehtaarin metsätila Utajärven kk:ltä  n. 42 km Juorkunassa, jossa pääosa pinta-alasta nuoria kasvatusmetsiä n.24,4 hehtaaria (85,9 % pinta-alasta). Puustoa n. 2135 m3, josta hakkuumahdollisuus n. 200 m3.  Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. Juorkunan Erä metsästysseuraan pääsymahdollisuuden kautta sekä Kiiminkijokivesistön läheisyyden että yhteisten maa- ja vesialueiden kautta. Monipuolinen puuhapalsta, jossa tehty hoitotöitä  sekä metsät parhaassa kasvu-, arvokasvu- ja tuottovaiheessa. Uusi lumettomana aikana kuvattu drone-lentovideo valmisteilla kohteesta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

kohteessa on ulosottokirjaus sekä ulosottolaitoksen lupa myyntiin ja lopulliseen kauppaan vaaditaan ulosottolaitoksen lupa/hyväksyntä, jonka käsittelyaika kestää n. 1 kk verran(loma-ajan heinkuun sisältyessä käsittelyajalle voi käsittely kestää hieman pidempään).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti sekä metsäautotien osakkuus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin