Näppärä LISÄ-VÄINÖLÄ 27,02 hehtaarin metsätila Tolkalla n.23 km Utajärven KK:ltä, jossa pääosa metsäpinta-alasta  nuoria taimikoita. Monikäyttötoimintojen tuomaa lisäarvoa mm. virkistyskäytön ja metsästyksen (pääsy metsästysseuran jäsenyyteen mahdollinen) sekä luonnonantimien mahdollistamana  Tolkan suojelusuon  kautta. Edullinen sijoituskohde ja puuhastelupalsta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti sekä on osakas Tolkan metsäautotiessä ja tiemaksua on satunnaisina vuosina peritty kymmeniä euroja. Metsäautotie on kuitenkin hyvässä kunnossa ja perusparannettu n. 6 vuotta sitten.

Osuus yhteisiin Ei ole