Utajärven kk:ltä n. 23 km Säipän metsäautotien varressa taimikkoja ja nuoria kasvatusmetsiä (77,8 % ja 24, 2 ha pinta-alasta) käsittävä n. 31,1 hehtaarin määräala. Kokonaispuusto n. 1224 m3 ja hakkuumahdollisuutta n. 350 m3. Kohteella taimikonhoito- ja kunnostusojitustarvetta. Monikäytön mahdollisuuksia mm. läheisyydessä olevalla Säippäsuon luonnonsuojelualueella hillasoita ja mahdollisuus päästä Naaman Erä ry:n metsästysseuraan, alueella pienriistaa mm. metsäkanalintuja sekä hirvieläimiä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

kohteella on sähköinen panttikirja ja maatilalaina, jotka voidaan purkaa rasittamasta myytävää määräalaa myyjän kustannuksin sekä sopimukseen kirjaten.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus Säipän 2016 peruskorjattuun metsäautotiehen

Osuus yhteisiin Ei ole