Runsaspuustoinen metsätila n. 42 km Utajärven kk:ltä Särkijärvellä pikitien, Särkijoen ja Säynäjäjoen varsilla. Puusto pääosin parhaassa arvokasvu- tuottovaiheessa olevia kesäkorjuukelpoisia helposti saavutettavia nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä (23,7 ha p-alasta 69,7 %), joissa puustoa n. 2967 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 900 m3 sekä hyvät edellytykset metsävähennyksen (60 % hankintahinnasta) kautta saataviin verohyötyihin. Kohteessa myös rakennuspaikan(vanha hirsirakennus ja purkukuntoisine rakennuksineen kuviolla 38) kesantopeltoineen (1,8 ha), Juorkunan Erä metsästysseurueeseen pääsymahdollisuuden sekä vesistöihin (Särkijoen ja Säynäjäjoen rantaa n. 200 metriä) rajautumisen että monikäyttömahdollisuuksien kautta saatavia lisähyötyjä tai kehittämisaktiviteetteja. Kohteen rantarakentamisoikeuden selvitys käynnissä ja tietoa lisätään esitteelle sen tarkennuttua. Myyntiesitteen liitteenä on drone-lentovideo kohteesta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteen osalta on saatava osalle myyjistä dvv:n kautta myyntilupa, jonka hakeminen ja käsittely kestää kuukauden tai pari sekä ostajan on varauduttava tarjousken tehdessään odottamaan sen saaminen ennen kiinteistökaupan tekoa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti