Pikitien laidalla Utajärven kk:ltä n. 8 km 70,1 hehtaarin SIMOLA metsätila . Metsäpinta-alasta pääosa nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä parhaassa arvokasvu- ja tuottovaiheessa.  Monipuolinen ja runsaspuustoinen n.4043 m3 sijoituskohde, jossa hakkuumahdollisuuksia n.1479 m3 metsävähennyksen hyödyntämiseen (vuosien 2020-2029 osalta kantorahatuloja n. 36574 € ja metsänhoitotöiden kustannuksia n. 1501 € sekä arvioitu nettotulos n. 35073 €)

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

kiinteistörekisterotteen mukaisesti moottorikelkkareitti, joka kulkee kiinteistörekisteriotteen mukaisesti kiinteistön pohjoisrajalla.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisterotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole