Utajärven kk:lta n.27 km Puolangalle päin Sapilasuon turvetuotantoalueen läpi kulkevan tiepohjan päässä 15,33 ha metsätila Peuraojan varressa.  Metsät pääosin kasvuisia nuoria ja uudistuskypsiä metsiä, joissa polttopuuta runsaasti. Pinta-alaan suhteutettuna edullinen monikäyttökehitysmahdollisuuksia tarjoava puuhapalsta.

Helppopääsyinen kohde, jossa pääosin kasvuisia nuoria- ja uudistuskypsiä metsiä ojitetuilla turvemaapohjilla. Tie sopimus Vapon kanssa, joka voimassa toistaiseksi.  Monikäyttömahdollisuuksia metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa koska  rajoittuu Valtion maihin että suuri todennäköisyys päästä jompaan kumpaan haluamaansa alueen metsästysseuroista. Puustoa n. 899 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 200 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sopimustie Vapon kanssa toistaiseksi voimassaoleva kts. liiteenä oleva tiesopimus

Osuus yhteisiin Ei ole