Reilun kokoinen helposti saavutettava Veijola määräala n. 90,1 hehtaaria Utajärven kk:ltä n.9 km tienlaidalla. Metsämaat pääosin nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä (n. 54,2 % kokonaispinta-alasta sekä n. 4325 m3 puustosta). Kokonaispuustomäärä n. 5665 m3 ja hakkuumahdollisuutta n. 2000 m3. Hoitoharvennukset suoritettu, penkkatiestö ja ojastot toimivia sekä taimikot joutumassa harvennusvaiheeseen. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. marjastuksen, metsästyksen sekä virkistyskäytön puitteissa Oulujokivesistöön kuuluvan Naamajoki- ja Oiliginojavarren kautta. Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto parhaassa ja tuottavassa arvokasvuvaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaiset ja kiinteistörekisteriotekarttaan vihreällä katkoviivalla merkityt

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Eivät sisälly myytävään määräalaan vaan pidätetään myyjille jäävälle kantatilalle