Hyvällä sijainnilla hoitoa kaipaava määräala.

Lähellä Laukaan ja Uuraisten kunnan rajaa Vanhan Hirvasentiehen ja Lahdentiehen rajoittuva noin 45,1 hehtaarin määräala, joka on kokonaisuudessaan metsämaata. Määräalalla on lisäksi osin yleiskaava ja asemakaava, johon teollisuuden korttelialueeksi (TY-1) on merkitty noin 3 hehtaarin alue. Kaavan mukaan myös ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu rakentaminen on alueella mahdollista. Tonteista on erillinen arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Määräalan maapohjat ovat kasvupohjaltaan keskimäärin kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Kohteella on mäntyvaltaista puustoa vajaat 2200 m3 ja puuston laskennallinen kasvu on noin 3,9 m3/ha/v. Kohteen pinta-alasta 48 % on eri-ikäisiä kasvatusmetsiä, joista nuoret kasvatusmetsät ovat hoidon ja hakkuun tarpeessa. Taimikoita on 39 % pinta-alasta. Taimikot ovat myös lähivuosina taimikonhoidon tai perkauksen tarpeessa. Määräalalla on 4,0 hehtaaria uudistamatonta alaa (kuvio 7) ja 1,9 hehtaaria siemenpuumetsikköä (kuvio 6). Määräalalla on metsänhoitosuositusten mukaisesti heti ja lähivuosina harvennushakattavaa puustoa noin 160 m3.

Määräala sijaitsee hyvän tiestön varrella.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 2.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Määräalalla on Uuraisten kunnan Hirvaskankaan asemakaavan mukaista TY-1 korttelia noin 3 ha. Osa siitä on katualueeksi suunniteltua ja osa teollisuustonteiksi (ks. tonttiarvio). Alueella on myös yleiskaava (ks. kiinteisöarvio ja lisätietolinkki Uuraisten kunnan karttapalveluun).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Myytävä määräala ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja voiman- ja tiedonsiirtolinja (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu Pölykankaantiestä 12 €/vuosi.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.