Uurainen Hirvaskangas 0,73 ha. Puusto n.110 m3. Tilan länsiosassa uudistuskypsää metsää. Itäpuolella varttunutta kasvatusmetsää, jossa harvennushakkuun mahdolisuus. Tilan aluella kevyen liikenteen väylä ja maakaapeli.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 6.11.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavan rajausviiva/vahvistusviiva tilan länsirajalla. Alue metsätalousmaata. Kaavassa merkintä tilan keskellä Kuninkaantie.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja maantiensuoja-alue. ks. kiinteistörekisteriote 19.9.2019.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 892-402-876-5 Kangashäkin lohkokunta