Erittäin puustoinen pieni metsätila!

Uuraisten eteläpuolella Lapintien vieressä sijaitseva hyväpuustoinen pieni 1,6 hehtaarin metsätila.

Tilalla on mäntytukkivaltaista puustoa noin 270 m3. Pinta-alasta yli 60 % on uudistuskypsää metsää, 25 % varttunutta kasvatusmetsää ja reilut 10 % hoidon tarpeessa olevaa taimikkoa. Tilalla on heti hakattavaa puustoa yli 200 m3. Maapohjat tilalla ovat pääosin reheväpohjaiset. Suomaata pinta-alasta on neljännes.

Tilalle kuuden metrin levyinen tieoikeus Lapintieltä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu Lapintiestä 11,65 € v. 2019

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 892-405-876-1 Uuraisten lohkokunta (ks. kinteistörekisteriote).