Metsätila sijaitsee Kauhavan rajan pinnassa Kesätienmäen alueella. Taimikkoa tilalla on noin 3,8 ha, nuorta kasvatusmetsää on noin 9,9 ha, varttunutta kasvatusmetsää on noin 12,0 ha ja uudistuskypsää metsää on noin 6,6 ha.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole