Metsätila 10,54 ha, Uudessakaupungissa, Pyhämaassa, hyvillä kulkuyhteyksillä.

Kohteen arvioitu puumäärä 1259 m3, josta tukkipuun osuus 613 m3. Pääosin havupuuta. Taimikon osuus pinta-alasta 1,6 ha, josta pääosa ylispuustoista taimikkoa. Maapohjat kohtuullisen rehevät ja monipuoliset. Tilan halki kulkee Peräniityn metsätie. Mukavan puustoinen metsäkappale, jossa monipuolinen kehitysluokkajakauma. Halutessaan pääsee tekemään niin metsänhoitotöitä kuin puukauppaakin! Lähes puolet pinta-alasta päätehakkuukypsää (04) metsää.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavassa m-aluetta

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite. Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Peräniityn metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä ei ole osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin