Hyväpuustoinen metsätila kätevällä sijainnilla, Uudenkaupungin Kalannissa, Vehmaantien varrella.

Tilan pinta-alasta 10,6 ha metsää. Tilaan sisältyy noin 0,3 ha vesialue Maijanlammesta. Hyvä ja helppo sijainti Vehmaantien varrella.

Hieno metsäpalsta, johon lammenranta ja tervalepät tuovat mukavaa monimuotoisuutta!

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kalannin yleiskaavan laadinta käynnissä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavaluonnoksessa ei tilalle ole osoitettu rakennuspaikkaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pistilän yksityistie. Kts Kiinteistöreksiteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pistilän yksityistie. Kts kiinteistöreksiteriote

Osuus yhteisiin Ei ole