Iso ja runsaspuustoinen määräalapalsta Uudenkaupungin edustalla.

HUOM! Metsäarvion tiedoissa pieni korjaus! Kuvioluettelon kaksi viimeistä kuviota numerot 62 ja 63 ovat tilan eri palstalla. Tätä ei heti esitettä tehdessä ole huomattu. Puuston kokonaismäärä pienenee 520 m3 eli 2,7 %.

Poikkeuksellisen kokoinen ja runsaspuustoinen metsäpalsta Uudessakaupungissa Vaakuan saaressa. 105 hehtaaria pinta-alasta hyväkasvuisia MT ja VT pohjia ja alueelle tyypillisesti myös kalliomaita. Puustot ovat nuorehkoja ja hyvin hoidettuja. Jonkin verran lähitulevaisuudessa tehtävää harvennusta löytyy, mutta pääosin puustot ovat hyvin hoidettuja.

Metsäarviossa on käytetty saarihakkuiden puutavarahintoja eli arviossa on huomioitu erikoisolosuhteet.

Saaressa luonnon monimuotoisuus toteutuu hienosti. Avosuota (umpeenkasvanut järvi), rantakallioita ja vaihtelevaa metsää. Monipuolinen eläimistö, peura, kauris, jänis, kettu ym. Maakotka pesii saaressa.

Isolla hyvässä tuottovaiheessa olevalla tilalla on myös hiilensidontanäkökulmasta tavallista parempi lähtökohta tilan hinnan todennäköisesti jäädessä vastaavaa mannermaan puustoa edullisemmaksi. Esitteen materiaaleissa on Luonnovarakeskuksen aineistoa alueen hiilensidonnasta.

Vuotuinen puuston kasvu sitoo karkean ja varovaisen arvion mukaan vuodessa noin 900 000 kg hiiltä. Koko hiilitase on toki monipuolisempi kokonaisuus asioita.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Vanha yleiskaava. Uusi Uudenkaupungin keskusta-alueen yleiskaava on valmisteilla ja Vaakuan saari kuuluu sen alueeseen. Pitkästä noin 2,5 kilometrin rantaviivasta huolimatta rantarakennusoikeuden saaminen palstalle on epätodennäköistä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kulkeminen vesiteitse.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 895-467-876-1 VESIALUE 2) Yhteinen vesialue 895-467-876-3 VESIALUE 3) Yhteinen maa-alue 895-467-878-2 KARIT