ANSIOMAA 785-405-1-15, LISÄ-AHOLA 785-405-24-8 JOKIRANTATILAT 35,382 ha Vaalan kk:ltä n. 17 km. Monikäyttömahdollisuuksia luonnonkauniin, kalaisan sekä erämaahenkisen Otermajärven ja Kutujoen vesistön rantamilla eräsamoilun, marjastuksen, metsästyksen sekä kalastuksen edellytyksin, kiinteistöt rajoittuvat laajoihin valtion maihin. OTERMA järvi on kalaisa sekä kuulu uistelupaikka, josta lähtevä KUTUJOKI laskee OULUJOKEEN.  ANSIOMAA kiinteistöllä on Salmenselän ranta-asemakaavassa kortteliin 12 merkittynä kaksi rakennuspaikkaa, rakennusoikeutta 80 krsm2 ja erilliselle lomarakennukselle 60 krsm2 sekä rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon. Puusto on pääosin nuorta kasvatusmetsää ja tuoreilla,rehevillä talvikorjuukelpoisilla kasvupohjilla. Puustoa n. 2801 m2 ja hakkuumahdollisuus n. 650 m2.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Salmenselän ranta-asemakaava

Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole