Säräisniemellä  n. 43 km Vaalan kk:ltä näppärän kokoinen  14,667 hehtaarin Eurooppa metsätila. Puustoa 956 m3, joka pääosin taimikoita 6,4 ha(43,5 % p-alasta) ja varttuneita kasvatusmetsiä 4,8 (32,7 % p-alasta), hakkuumahdollisuutta n. 300 m3. Hyvässä kasvu- ja arvokasvuvaiheessa oleva puuhailu- ja sijoituskohde, joka tarjoaa monikäyttömahdollisuuksia sekä metsästysseurueeseen pääsymahdollisuuden (Ojanperän metsästysseura ry).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukainen tieoikeus sekä on osakas Hongikonperän tiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole