HETEKANGAS 13,7 hehtaarin metsätila luonnonkauniin ja kasvuisan Oulujärven lähistöllä Liminpurolla Vaalan ABC:ltä n.20,6 km valtatie 22 Kajaaniin johtavan tien laidalla. Metsistä pääosa varttuneita tai uudistuskypsiä metsiköitä n. 77,8 %( 10,5 ha) kokonaispinta-alasta. Puustoa n. 1487 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 700 m3. Helposti saavutettava kohde, jossa monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. monimuotoisuuden(kohteella kuviolla 3 kaksi lähdettä sekä niiden lähellä  kuviolla 9 maa-ainesten läjityspaikka, johon liittymä, joihin voisi suunnitella esim. metsätalouden rakennuksen tai tukikohdan rakentamista) ja metsästyksen osalta pääsy Jaalangan metsästysseuran ry:n jäsenyyteen myös mahdollinen sekä Oulujärven läheisyyden kautta. Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto hyvässä kasvu-, arvokasvu- ja tuottovaiheessa. Katso dronevideo  myyntiesitteen edittelyvideo kohdasta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Valtatien 22 kautta sekä siihen on kiinteistöllä kaksi liittymää kuvion 9 ja 11 kohdilla

Osuus yhteisiin Ei ole