JÄRVELÄ  II  785-408-1-63 metsäkiinteistö 10,14 hehtaaria Vaalan kk:ltä n. 13 km Säräisniemellä tiestöllisesti helposti saavutettavissa teiden varsilla. Pääosin puusto n.73,5  % (n.7,5  ha) pinta-alasta uudistamiskelpoisia varttuneita-, eri-ikäisrakenteisia tai uudistuskypsiä metsiä. Puustoa n. 1195 m3 ja runsaasti metsävähennyspohjaa n. 1100 m3 hakkuumahdollisuuden myötä. Monipuolinen kohde, joka tarjoaa moni- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia Oulujärven läheisyyden kautta. Vakaan tuoton tarjoava sijoituskohde.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Säräisniemen Yleiskaava 785-01072004 voimaantullut 1.7.2004, kohde metsätalousmaata M merkinnällä

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakkaana Porrasperän yksityistiessä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ousuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin on mutta ne pidätetään myyjälle elikkä eivät sisälly myyntietoimeksiantoon.