Luonnon kauniin Oulujärven läheisyydessä KUKKULA kiinteistö kolmessa palstassa tiestöjen varsilla Kankarissa n. 8-12 km Vaalan kk:ltä. Kankarin taidetalon ja Oulujärven läheisyydessä poikkeamisluvalla mahdollisuus saada rakentamisoikeutta. Puustoa 3433 m3, joka pääosin nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää. Hakkuumahdollisuus n. 1400 m3. Monipuolinen parhaassa arvokasvuvaiheessa oleva  kehittämis- ja sijoituskohde.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Jaalangan osayleiskaava 785-2021415§26 voimaantullut 17.6.2021

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

yhteisiin maa-alueisiin kiinteistörekisteriotteen mukaisesti