Pikitien laidalla Vaalan Jaalangassa nimeämätön Kuoppalan jakotila 29,39 hehtaaria n. 17,5 km Vaalan kk:ltä. Metsämaat pääosin tuoreilla kasvupohjilla olevia nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä, joissa puustoa n. 2806 m3 ja hakkuumahdollisuutta n. 1500 m3. Harvennukset tehty muutama vuosi sitten. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. kalastuksen, marjastuksen, metsästyksen sekä virkistyskäytön puitteissa Aittojoen rannan n. 1280 metriä kautta. Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto tuottavassa arvokasvuvaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

on sähköinen panttikirja, joka voidaan sopia kuoletettavaksi tai siirrettäväksi ostajan käyttöön sopimuksen mukaan

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

on osuus yhteisiin Jaalangan vesialueisiin kiinteistörekisteriotteen mukaisesti