Helposti saavutettava 0,896 hehtaarin MÄNTYHARJU metsäkiinteistö  n. 13,8 km Vaalan kk:ltä Säräisniemen taajaman pikitien laidalla. Kuivahkolla kangasmaalla kasvuisaa päätehakkuukypsää mäntytukkipuustoa n.168 m3. Kiinteistö on merkitty Säräisniemen yleiskaavaan M merkinnällä metsätalouden käyttöön ja sitä myydään metsätilana. Kuitenkin vesi- ja sähköliittymät löytyvät naapurikiinteistöiltä ja Vaalan Kunnan rakennustarkastajan mukaan rakennusluvan voisi saada /hankkia suunnittelutarveratkaisuhakemuksella. Tässäpä metsätila loistosijainnilla lähellä Oulujärveä ja Oulujärven vapaa-ajan keskusta vaikkapa tukikohdaksi tai sijoituskohteeksi.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

kiinteistön alueella on 1.7.2004 voimaantullut Sä-räisniemen osayleiskaava, jossa merkintä M metsä-talouden käyttöön tarkoitettu alue kts. myyntiesitteen liittenä oleva kaavaote ja kaavamerkinnät

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole