Ouvonperä 4,705 hehtaarin metsätila Manamansalossa Oulujärven kasvuisissa rantamaisemissa n. 44 km Vaalan kk:ltä. Metsät pääosin nuoria ja varttuneita  kasvatusmetsiä, joissa puustoa n. 308 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 150 m3. Helposti saavutettava kohde, jossa monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. monimuotoisuuden, kalastuksen, metsästyksen (pääsy metsästysseuran jäsenyyteen mahdollinen) ja Oulujärven ja Manamansalon tarjoamana. Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto hyvässä kasvu-, arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Jaalangan rantaosayleiskaava (785-11102018),jossa kiinteistön alueella M merkintä elikkä metsätalouden käyttöön varattu alue, jolle mahdollista hakea rakentamisoikeutta kunnalta poikkeamisluvalla.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

kulkusopimus naapuritilan länsipään tiepohjan kautta

Osuus yhteisiin Ei ole