Helppopääsyinen ja hyväpuustoinen valtatie 22:n molemmin puolin sekä rantatonttitien varressa Oulujärven Liminpurolla n. 20 km Vaalasta ja n. 30 km Paltamosta. Puustoa n. 960 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 800 m3. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. rantatontin, puronvarsimetsikön, metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa että Oulujärven ja Manamansalon hiekkarantojen läheisyyden tarjoamana. Monipuolinen sijoituskohde, jossa päätehakkuukypsän puuston mahdollistamana runsaasti metsävähennyspohjaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Jaalangan rantayleiskaava, joka on päivityksessä mutta rakennusoikeudet ja ehdot säilyvät nykytietojen mukaan entisinä tässä kohteessa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Jaalangan rantayleiskaavan mukaan kiinteistölle on merkitty RA =loma-asuntoaluemerkinnän alle yksi omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka, jonka kerrosala max. 100 m2 ja lisäksi saa rakentaa erillisen saunarakennuksen kerrosalaltaan max. 25 m2 ja erillisiä talousrakennuksia max 20 m2.Rakennukset vähintään 25 metriä säännöstellyn yläveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta paitsi sauna väh. etäisyys ko. rajaviivasta 10 metriä.Tontin väh.koko 3000 m2 ilman vesikäymälää muutoin 5000 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet yhteiseen Jaalangan jakokunnan alueeseen