Helppopääsyinen ja hyväpuustoinen  n. 5,4 hehtaarin määräala valtatie 22 molemmin puolin Liminpurolla n. 22 km Vaalasta . Puustoa 849 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 800 m3. Monikäyttömahdollisuuksia mm.  puronvarsimetsikön, metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa että Oulujärven ja Manamansalon hiekkarantojen läheisyyden tarjoamana. Monipuolinen sijoituskohde ja runsas päätehakkuukypsä puusto mahdollistaa metsävähennyksen kautta merkittävän investointia tukevan verohyödyn.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet yhteiseen Jaalangan jakokunnan alueeseen