Vaalan taajaman välittömässä läheisyydessä n. 1 km Vuolijoen tien laidalla vierekkäiset SUOLEHTO ja SUOLEHTO 2 metsätilat yhteensä 44,28 hehtaaria. Pääosa metsäpinta-alasta n. 61,8 % (n. 27,6 ha) taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Puustoa n. 1078 m3, hakkuumahdollisuus n. 300 m3. Uudistamistyöt tehty ja ojitus toimintakuntoinen. Monipuolinen Oulujärven ja Vaalan taajaman läheisyydessä oleva sijoituskohde, jossa metsä hyvässä kasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Vaalan keskustaajaman 23.4.2009 vahvistettu osayleiskaava ja ohjeellinen asemakaava 26.1.1972.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vaalan Kunnan rakennustarkastaja antanut Suolehto kiinteistön osalta lausuman, jonka perusteella vaaditaan maisematyölupamenettely kuvioilla 1(osa kuvioista) ja 5( osa kuviosta) kaavan merkityllä vihreällä kaavamerkinnällä VL = virkistyskäyttölähialue varustetulla alueella metsien käsittelyyn ennakolta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole