Lähellä Vaalan taajamaa n. 5 km kasvuisia ja tuottoisia mäntypuuvaltaisia nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä pääosin 93,8 % p-alasta ja tuoreita kasvupohjia käsittävä kohde. Metsänhoito- ja uudistustyöt(kuvio 13 mätästetty ja kylvetty männylle 2017) tehty sekä kunnostusojitus tehty 2017(metsäarvion teon jälkeen). Puustoa arvion vuonna 2016 perusteella n.2273 m3 ja 2020 alussa n. 4 % vuotuisella kolmen vuoden kasvulla lisättäväksi(90,9+94,6+98,3) n.284 m3, jolloin nykypuusto n. 2557 m3(tukkimäärä kasvanut suhteellisesti eniten). Hintaodotusta lisätty puumäärän kasvun sekä lajisiirtymien(puuston arvo siten 2020 n. 40000 eur) että hoitotyöinvestointien takia( n. 5000 eur)  Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa että Vaalan KK:n ja  Oulujärven läheisyyden sekä yhteisten maa- ja vesialueiden tarjoamana. Monipuolinen sijoituskohde, jossa hakkuumahdollisuuksia metsävähennyksen hyödyntämiseen n. 400 m3 sekä metsät parhaassa arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

On sähköinen kiinnitys mutta kiinnitys kuoletetaan tai siirretään ostajalle sopimuksen mukaan myyjän kustannuksella. Kohde myydään siis kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaan

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaan on osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin